SFree office免费文档PDF办公套件打开应用
② 点击PDF转Word按钮后会跳转到PDF工具界面。


③ 添加PDF文件,点击按钮添加文件或者把文件拖拽到窗口,(可添加多个文件)④ 设置输出路径
⑤ 设置文件格式(doc or docx).
⑥ 点击转换按钮


⑦ 点击打开文件或者文件夹。
×